Annukka


Linkki blogiini

ASI - Asiantuntijuus ja sosiaaliset innovaatiot


OPVIE - Oppimisympäristöt ja viestintä


KOME - Ymmärtävän oppimisen kognitiivinen, motivationaalinen ja emotionaalinen perusta


TOPSEK - Teknologian opetuskäytön pedagoginen suunnittelu eri koulutusjärjestelmissä


DBR - Design Based Research tutkimusmenetelmänä


GRADU - Tutkielmaopinnot